สัมมนา XM ออนไลน์

0 125

สัมมนา xm ออนไลน์ที่กำลังจะถึงในเดือน พฤษภาคม 2020

สัมมนาออนไลน์ xm

    วันที่ 1 พ.ค 2020  สัมมนา XM ออนไลน์ เรื่อง ปัจจัยพื้นฐานในการวิเคราะห์ตลาดที่ไม่ใช่การอ่านข่าว

      หากเทรดเดอร์ท่านใดที่ยังไม่มีบัญชีเทรดจริง สามารถเปิดบัญชีเทรดที่นี่ค่ะ หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่                    www.xm.com

    วันที่ 4 พ.ค  2020     สัมมนาXM ออนไลน์  เรื่อง การเทรด – วิธีการในการวิเคราะห์เทคนิค

 วันที่ 5 พ.ค 2020  สัมมนา XM ออนไลน์ เรื่อง การเทรดเบรกเอาท์ (Breakout)

 วันที่ 6 พ.ค  2020   XM สัมมนาออนไลน์ เรื่อง ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการเทรดทองคำ

 ผู้สอน อธิวัฒน์ จันทสิงห์ เวลา  20:30     

วันที่ 7 พ.ค 2020  สัมมนาXM ออนไลน์ เรื่อง การสร้างกราฟ

 วันที่ 8 พ.ค  2020 สัมมนาออนไลน์ เรื่อง การใช้ Stochastics อย่างถูกวิธี

 วันที่ 11 พ.ค 2020 สัมมนาออนไลน์ เรื่อง แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทรนด์

วันที่ 12 พ.ค 2020  สัมมนาออนไลน์ เรื่อง ทำกำไรในตลาด Forex และ CFDs อย่างยั่งยืน

ผู้สอนเกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา เวลา  20:00 (กรุงเทพฯ) ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ที่นี่

 วันที่ 13 พ.ค 2020 สัมมนาออนไลน์ เรื่อง ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการเทรดทองคำ

ผู้สอน อธิวัฒน์ จันทสิงห์เวลา 20:30 (กรุงเทพฯ)  ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ที่นี่

วันที่ 14 พ.ค 2020 สัมมนาออนไลน์ เรื่อง เส้น Trend Lines, Speed lines และ Channels

ผู้สอน สมภพ จิตรตระกูล เวลา 20:00 (กรุงเทพฯ)  ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ที่นี่

วันที่15 พ.ค 2020 สัมมนาออนไลน์ เรื่อง การเลือกโบรกเกอร์ หรือสถาบันการเงิน สำหรับการเทรด Forex และ CFDs  ผู้สอน เกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา  เวลา 20:00 (กรุงเทพฯ)  ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ที่นี่

วันที่17 พ.ค  2020 สัมมนาออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการเทรดแบบพิเศษ

ผู้สอน สมภพ จิตรตระกูล เวลา 20:00 (กรุงเทพฯ)    ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ที่นี่

วันที่18 พ.ค 2020 สัมมนาออนไลน์ เรื่อง พื้นบานของรูปแบบเทรนด์กลับตัว (Trend Reversal Patterns)

ผู้สอน สมภพ จิตรตระกูล  เวลา  20:00 (กรุงเทพฯ)      ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ที่นี่

วันที่19 พ.ค 2020 สัมมนาออนไลน์ เรื่อง คำนิยามที่สำคัญ การคำนวณค่าต่างๆ ในตลาด Forex – ส่วนที่ 1

ผู้สอน เกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา เวลา  20:00 (กรุงเทพฯ)  ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ที่นี่

วันที่  20 พ.ค2020  สัมมนาออนไลน์ เรื่อง ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการเทรดทองคำ

ผู้สอน อธิวัฒน์ จันทสิงห์  เวลา 20:30 (กรุงเทพฯ)  ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ที่นี่

 วันที่ 21 พ.ค2020 สัมมนาออนไลน์ เรื่อง เทรนด์กลับตัว

ผู้สอน สมภพ จิตรตระกูล เวลา 20:00 (กรุงเทพฯ)  ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ที่นี่

วันที่  22 พ.ค2020 สัมมนาออนไลน์ เรื่อง  คำนิยามที่สำคัญ การคำนวณค่าต่างๆ ในตลาด Forex – ส่วนที่ 2 ผู้สอน เกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา เวลา 20:00 (กรุงเทพฯ)  ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ที่นี่

วันที่  25 พ.ค2020 สัมมนาออนไลน์ เรื่อง รูปแบบเทรนด์ไปต่อหลัก ๆ (Major Continuation Pattern)

ผู้สอน สมภพ จิตรตระกูล  เวลา 20:00 (กรุงเทพฯ)  ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ที่นี่

วันที่  26 พ.ค2020 สัมมนาออนไลน์ เรื่อง สินค้าอีกประเภทหนึ่งที่สามารถเทรดได้ – CFDs

ผู้สอน เกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา เวลา 20:00 (กรุงเทพฯ)  ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ที่นี่

วันที่  27 พ.ค2020  สัมมนาออนไลน์ เรื่องปัจจัยพื้นฐานเพื่อการเทรดทองคำ

ผู้สอน อธิวัฒน์ จันทสิงห์  เวลา 20:30 (กรุงเทพฯ)  ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ที่นี่

วันที่  28 พ.ค2020 สัมมนาออนไลน์ เรื่อง Trend Indicatorsสมภพ

ผู้สอน สมภพ จิตรตระกูล เวลา 20:00 (กรุงเทพฯ) ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ที่นี่

วันที่  29 พ.ค2020 สัมมนาออนไลน์ เรื่อง  การใช้อินดิเคเตอร์ ATR (average true range)

ผู้สอน เกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา20:00 (กรุงเทพฯ)  ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ที่นี่

 สัมมนานี้ นักลงทุนจะได้เรียนรู้  เกี่ยวกับการวิเคราะห์อีกรูปแบบหนึ่ง ที่ไม่ใช่การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical analysis) และเรียนรู้รูปแบบการวิเคราะห์ทางพื้นฐานอื่นๆ ที่ไม่ใช่แค่การดูหรือการอ่านข่าว ตามแบบที่นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดคิดกัน รวมไปถึงเราจะนำสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้ในการลงทุนได้อย่างไรคุณจะได้เรียนรู้เหตุผลที่อยู่ข้างหลังการวิเคราะห์ว่าทำมันถึงใช้ได้ และคุณจะได้เข้าใจ พื้นฐานของทฤษฎีดาว (Dow Theory) เข้าใจถึงวิธีการทางเทคนิคที่ใช้เทรดในตลาด  และเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของรูปแบบราคา ได้เรียนรู้วิธีการเทรด breakout ที่กลุ่มบุคคลระดับโลกเคยใช้กันมาในอดีต จนกระทั่งปัจจุบันก็สามารถนำเทคนิคนี้ไปปรับใช้ได้อยู่
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการเทรดทองคำ ซึ่งจะมำให้คุณเทรดง่ายขึ้น โดยการใช้ความสัมพันธ์จากดัชนีหุ้นและผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ใช้ชี้วัดการแข็งอ่อนของสกุลเงิน USD

คุณจะพบวิธีที่แตกต่างในการดูกราฟและการสร้างกราฟ โดยจบ Webinar นี้คุณจะชินกับรูปแบบกราฟ และเข้าใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับกราฟนั้นมีอยู่ในตลาดสำหรับเทรดเดอร์

ได้เรียนรู้วิธีการใช้อินดิเคเตอร์ที่นิยมมากอันหนึ่งก็คือ stochastics และจะได้รับรู้ถึงความน่าตระหนก ที่คนในสังคมมากกว่า 90% พากันใช้อย่างผิดๆ ตามความเชื่อหรือการสอนต่อๆ กันมา โดยไม่รู้ความหมายว่าแท้จริงแล้วอินดิเคเตอร์ตัวนี้คืออะไร

สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบที่จะทำให้คุณเป็นเพื่อนที่ดีกับกราฟ นี่เหมาะกับมือใหม่ และเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ บทนี้จะเน้นไปที่การวิเคราะห์เทรนด์ – วิธีที่ดีที่สุดในการทำกำไรในตลาด

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการเทรดทองคำ ซึ่งจะมำให้คุณเทรดง่ายขึ้น โดยการใช้ความสัมพันธ์จากดัชนีหุ้นและผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ใช้ชี้วัดการแข็งอ่อนของสกุลเงิน USD( Fundamental analysis for gold trading, easier investing by using stock indices and government bonds.)

ก่อนที่นักลงทุนจะเริ่มทำการลงทุนในตลาดใดๆ ก็ตาม คือการตัดสินใจเลือกโบรกเกอร์หรือสถาบันการเงินที่ต้องการจะฝากเงินด้วย ในปัจจุบัน ผู้สอนยังแลเห็นและได้ยินถึงข่าวของบางโบรกเกอร์และสถาบันการเงินหลายแห่ง ที่นักลงทุนเชื่อใจนำเงินไปฝาก แต่ถ้าหากนักลงทุนพิจารณาถึงสิ่งที่ผู้สอนให้แง่คิดในชั้นเรียนแล้ว ทัศนคติของนักลงทุนหลายท่านอาจจะเปลี่ยนไป รวมไปถึงการรู้จักชนิดของโบรกเกอร์แต่ละแห่ง และข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ เมื่อเราลงทุนกับโบรกเกอร์และสถาบันการเงินแต่ละประเภท

นักลงทุนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำนิยาม, คำศัพท์เฉพาะ รวมไปถึงการคำนวณค่าต่างๆ ที่เราจำเป็นต้องใช้เวลาเทรด Forex อันได้แก่ margin, margin call, stop out, roll over, swap และ pip value ที่มาที่ไปของมัน และสิ่งเหล่านี้สำคัญกับเราอย่างไรบ้าง เราจะสามารถนำไปใช้ในการเทรดจริงได้อย่างไร รวมไปถึงความเชื่อผิดๆ ที่เราเคยได้ยินกันมาตามกระทู้ หรือเว็บบอร์ดต่างๆ

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้

เข้าใจถึงรูปแบบการวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน

สามารถนำปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ที่สอน ไปประยุกต์ใช้กับการเทรดได้จริง  เข้าใจปรัชญาของการวิเคราะห์ทางเทคนิค  เข้าใจความสำคัญของเทรนด์การวิเคราะห์รูปแบบการเทรดทางเทคนิคที่สำคัญ

ถกประเด็นเรื่องของความต่างระหว่างการเทรดแบบ intraday, swing, long term และการเทรด แบบ range trading  เข้าใจภาพรวมหรือความหมายของตลาดเมื่อเกิดไซด์เวย์ (side way)  สามารถหาโอกาสเทรดที่ดีเวลามีการประทุของราคา

เข้าใจจิตวิทยาฝูงชน วิเคราะห์เทรนด์ขาขึ้น และเทรนด์ขาลง วิเคราะห์ การเคลื่อนไหวแบบ ranges หรือ sideways
เรียนรู้ในการหาโอการในการตัดสินใจเทรด
เข้าใจถึงสิ่งที่เรียกว่าการลงทุนอย่างแท้จริง และไม่หลงไปกับการลงทุนที่มาในรูปแบบของการพนัน
เตรียมพร้อมสำหรับการที่จะยึดเอาการลงทุนเป็นอาชีพ ไม่ใช่เทรดเพื่อความสนุกไปวันๆ
สามารถปรับทัศนคติของตัวเองในเรื่องของการลงทุน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่ทางเราจะทำการสอนในครั้งต่อๆ ไป
สามารถเข้าใจข่าวที่มีผลกระทบกับทองคำได้
สามารถเทรดทองคำได้ภายใต้การอ่านดัชนีตัวเลข
สามารถประเมินข่าวสารที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำได้
ประยุกต์ใช้เส้นเทรนด์ไลน์ในการวิเคราะห์เทรนด์
ใช้เส้น speed lines และ channels บนกราฟราคา
วิเคราะห์สัญญาณเทรดเมื่อเทรนด์อ่อนแรง
ตัดสินความแข็งแกร่งของเทรนด์
เข้าใจถึงตลาด CFDs ธรรมชาติของตลาด สินค้า เวลา และเงื่อนไขที่ต่างกันระหว่าง CFDs และ Forex
วางแผนในการเทรดทั้งหมด เมื่อนักลงทุนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Forex และ CFDs ครบแล้ว
สามารถเข้าใจข่าวที่มีผลกระทบกับทองคำได้
สามารถเทรดทองคำได้ภายใต้การอ่านดัชนีตัวเลข
สามารถประเมินข่าวสารที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำได้
เข้าใจถึงนัยที่แฝงมากับ ATR
วิธีการใช้ ATR มาปรับใช้กับการเทรด การส่งคำสั่ง การออกจากคำสั่ง
เข้าใจทฤษฎีและการสร้าง MA และ MACD
เรียนรู้ความแตกต่างของเส้น MAs และการประยุกต์ใช้
เข้าใจทฤษฎีของการสร้าง MACD
การตีความ MACD “grandfather” signal

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.xm.com ถึงคุณอยู่บ้านก็สามารถเรียน สัมมนาXMออนไลน์ ได้ เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต 4G เทรดเดอร์ทุกท่านก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไกล แถมยังปลอดภัยจาก โรค โควิด-19 อีกด้วย ขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาอ่านบทความเรื่อง สัมมนาออนไลน์ แล้วพบกันใหม่ในบทความต่อไปค่ะ

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านต่อ

Privacy & Cookies Policy