สัมมนา Forex

สัมมนาฟอเร็กซ์ XM ออนไลน์เร็วๆนี้

ในบทความสัมมนานี้ นักลงทุนจะได้ทำความเข้าใจ ถึงสิ่งที่เรียกว่า CFDs ซึ่งในสังคมบ้านเรามีเพียงกลุ่มน้อยที่เทรดสินค้าพวกนี้ ด้วยเหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นได้ว่าคนส่วนใหญ่คิดว่ามันยากและซับซ้อน เราจะมาทำความเข้าใจกันตั้งแต่ต้น อธิบายลักษณะและการคำนวณเทียบเคียงไปกับการเทรด Forex ในสัมมนาที่ผ่านๆ มา รวมไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับอันมหาศาลเมื่อเราเทรดสินค้า CFDs ควบคู่ไปกับ Forex ด้วย

สัมมนา forex ออนไลน์
สัมมนาforex ออนไลน์

สำหรับบทความนี้เพื่อนๆคนใหนที่สนใจ สามารถ ลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์ฟรี   ดูรายละเอียดด้านล่างได้เลยคะ ส่วนรายละเอียด จะบอก วันที่ ในการ สัมมนา เนื้อหา ในแต่ละวันที่จะ สัมมนาออนไลน์ ก็แตกต่างกันไป โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ที่มากด้วยประสบการณ์   โดยมี วิทยากร 2 คน คือ คุณสมภพ จิตรตระกูล และ คุณ เกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา โดยทั้ง2 คนนี้อาจจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันสอน วันละ1 คน ต่อ1 เนื้อหา เวลาที่สัมมนาแต่ละวันคือ เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทยคะ

21 ม.ค 2563    เรื่อง สินค้าอีกประเภทหนึ่งที่สามารถเทรดได้ – CFDs                         ลงทะเบียนตอนนี้
23 ม.ค 2563   เรื่อง พื้นฐานของรูปแบบเทรนด์กลับตัว (Trend Reversal Patterns) ลงทะเบียนตอนนี้
24 ม.ค  2563  เรื่อง การใช้อินดิเคเตอร์ ATR (average true range)                          ลงทะเบียนตอนนี้
27 ม.ค 2563   เรื่อง  เทรนด์กลับตัว                                                                            ลงทะเบียนตอนนี้
28 ม.ค  2563  เรื่อง การวิเคราะห์ทางเทคนิค – แนวโน้มของตลาด (Trend)             ลงทะเบียนตอนนี้
31 ม.ค  2563  เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและความมีวินัยในการเทรด                     ลงทะเบียนตอนนี้
3 ก.พ  2563    เรื่อง Trend Indicators                                                                       ลงทะเบียนตอนนี้
4 ก.พ  2563    เรื่อง ปัจจัยพื้นฐานในการวิเคราะห์ตลาดที่ไม่ใช่การอ่านข่าว             ลงทะเบียนตอนนี้
6 ก.พ 2563     เรื่อง  Momentum Indicators/Oscillators                                        ลงทะเบียนตอนนี้
7 ก.พ  2563    เรื่อง  การเทรดเบรกเอาท์ (Breakout)                                                 ลงทะเบียนตอนนี้
10 ก.พ 2563   เรื่อง  ADX และ Parabolic SAR                                                           ลงทะเบียนตอนนี้
11 ก.พ  2563  เรื่อง การใช้ Stochastics อย่างถูกวิธี                                                   ลงทะเบียนตอนนี้
13 ก.พ  2563 เรื่อง  แนวรับและแนวต้าน – Part I                                                       ลงทะเบียนตอนนี้
14 ก.พ  2563 เรื่อง  การใช้ EA ช่วยในการเทรดอย่างถูกวิธี                                        ลงทะเบียนตอนนี้
16 ก.พ  2563 เรื่อง เทคนิคการเทรดแบบพิเศษ                                                          ลงทะเบียนตอนนี้
17 ก.พ  2563 เรื่อง แนวรับและแนวต้าน – Part 2: projections (Fibonacci Magic) ลงทะเบียนตอนนี้
18 ก.พ 2563  เรื่อง ทำกำไรในตลาด Forex และ CFDs อย่างยั่งยืน                            ลงทะเบียนตอนนี้
20 ก.พ  2563  เรื่อง พื้นฐานของรูปแบบ Japanese Candlesticks                             ลงทะเบียนตอนนี้
21 ก.พ  2563  เรื่อง คำนิยามที่สำคัญ การคำนวณค่าต่างๆ ในตลาด Forex – ส่วนที่ 1   ลงทะเบียนตอนนี้
24 ก.พ 2563   เรื่อง การควบคุมความผันผวน (Bollinger Bands)  ลงทะเบียนตอนนี้
25 ก.พ 2563   เรื่อง คำนิยามที่สำคัญ การคำนวณค่าต่างๆ ในตลาด Forex – ส่วนที่ 2  ลงทะเบียนตอนนี้
27 ก.พ  2563  เรื่อง การเทรดโดยใช้ Ichimoku Kinko Hyo    ลงทะเบียนตอนนี้
2 มี.ค 2563      เรื่อง พื้นฐาน Avramis River                                                                  ลงทะเบียนตอนนี้
3 มี.ค  2563     เรื่อง สินค้าอีกประเภทหนึ่งที่สามารถเทรดได้ – CFDs                           ลงทะเบียนตอนนี้
5 มี.ค  2563     เรื่อง การจัดการการเงิน                                                                          ลงทะเบียนตอนนี้

สัมมนาออนไลน์

ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ สัมมนาออนไลน์ฟอเร็กซ์ XM

1. เข้าใจถึงตลาด CFDs ธรรมชาติของตลาด สินค้า เวลา และเงื่อนไขที่ต่างกันระหว่าง CFDs และ Forex วางแผนในการเทรดทั้งหมด เมื่อนักลงทุนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Forex และ CFDs ครบแล้ว
2. บอกความแตกต่างระหว่างรูปแบบกราฟกลับตัวหลัก ประยุกต์ใช้เทคนิคเพื่อวิเคราะห์เป้าหมายของราคา วิเคราะห์จุดกลับตัวในตลาด และรูปแบบหลักและจุดสำคัญในตลาด เพิ่มทักษะของคุณในการวิเคราะห์รูปแบบราคา
3. เข้าใจถึงนัยที่แฝงมากับ ATR วิธีการใช้ ATR มาปรับใช้กับการเทรด การส่งคำสั่ง การออกจากคำสั่ง
4. เข้าใจรูปแบบ price action หลังจากที่ได้เรียนรู้แล้ว ตัดสินจุดสูงสุดและต่ำสุดหลังจากได้เรียน วิเคราะห์ได้เมื่อตลาดเปลี่ยนเทรนด์ เพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดตลาดกลับตัว
5. เข้าใจในภาพรวมของแนวโน้ม (trend) สามารถหาแนวโน้ม (trend) ด้วยวิธีต่างๆ ได้ เข้าใจและรู้จักวิธีนำแนวโน้มมาปรับใช้ในการเทรดของนักลงทุน
6. เข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง สามารถจัดการออเดอร์ และบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกวิธี รู้จักการทำบันทึกการเทรด และสามารถนำมันไปปรับใช้กับการลงทุนได้อย่างแท้จริง
7. เข้าใจทฤษฎีและการสร้าง MA และ MACD เรียนรู้ความแตกต่างของเส้น MAs และการประยุกต์ใช้ เข้าใจทฤษฎีของการสร้าง MACD การตีความ MACD “grandfather” signal
8. เข้าใจถึงรูปแบบการวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน สามารถนำปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ที่สอน ไปประยุกต์ใช้กับการเทรดได้จริง สามารถใช้ปัจจัยพื้นฐานช่วยปรับเปลี่ยนการบริหารความเสี่ยงของนักลงทุนได้
9. เข้าใจทฤษฎีและการสร้าง momentum indicators รู้จักการทำงานของ IMI, RSI และ Price ROC เข้าใจถึงคุณค่าของ indicator ในระดย่างการเคลื่อนไหวตลาด Sideway วิเคราะห์ indicator ต่าง ๆ ใน 3 มิติ
10. เข้าใจภาพรวมหรือความหมายของตลาดเมื่อเกิดไซด์เวย์ (side way) สามารถหาโอกาสเทรดที่ดีเวลามีการประทุของราคา เข้าใจและรู้จักวิธีตัวอย่างในการเทรด โดยอิงจากกรอบของเวลา
11. ตัดสินว่าตลาดประเภทไหนที่จะใช้มันได้ดีที่สุด รู้ว่าเมื่อไหร่ตลาดอยู่ในช่วงแกว่งตัว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเมื่อไหร่ตลาดถึงจุดสูงสุด การใช้เทคนิค Trailing
12. เข้าใจถึงประโยชน์ของอินดิเคเตอร์ตัวนี้อย่างแท้จริง สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกวิธี ไม่ใช่ทำตามกันไปอย่างผิดๆ
13. เข้าใจความสำคัญของแนวรับแนวต้าน รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังระดับแนวรับแนวต้านนั้น วิเคราะห์ระดับราคาที่สำคัญบนกราฟใด ๆ วิเคราะห์ว่าระดับราคาไหนที่สำคัญกว่าระดับอื่น ๆ
14. เข้าใจถึงวิธีการใช้ EA เพื่อช่วยในการเทรด สามารถนำ EA ไปใช้อย่างถูกวิธี ไม่หลงไปกับค่านิยมความโลภของสังคม สามารถคำนวณค่าสถิติ ที่หาได้จาก EA
15. ได้เรียนรู้ปัจจัยต่างๆ ในแต่ละวัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาด ได้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกของอาจารย์ผู้สอนในการทำความเข้าใจตลาด ได้ทราบถึงเคล็ดลับประจำวันในการวิเคราะห์ตลาด
16. เพิ่มความรู้เกี่ยวกับแนวรับแนวต้าน เข้าใจความลับของ Fibonacci ระบุกรอบระดับราคาที่สำคัญบน Time Frame ใด ๆ ก็ได้ ระบุระดับราคาที่สำคัญในอนาคตของแนวรับแนวต้านได้
17. เข้าใจถึงสิ่งที่เรียกว่าการลงทุนอย่างแท้จริง และไม่หลงไปกับการลงทุนที่มาในรูปแบบของการพนัน เตรียมพร้อมสำหรับการที่จะยึดเอาการลงทุนเป็นอาชีพ ไม่ใช่เทรดเพื่อความสนุกไปวันๆ สามารถปรับทัศนคติของตัวเองในเรื่องของการลงทุน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่ทางเราจะทำการสอนในครั้งต่อๆ ไป
18. รู้จักรูปแบบกราฟแท่งเทียนหลัก ๆ วิเคราะห์จุดกลับตัวและการไปต่อของแท่งเทียน เพิ่มความสามารถในการอ่านกราฟของคุณ ตัดสินรูปแบบการพักฐานและการเกิด tops and bottoms ที่ถูกต้อง
19. เข้าใจในคำศัพท์เฉพาะทาง และวิธีการคำนวณค่า ที่มาที่ไปของกฎ หรือข้อบังคับบางอย่างเวลาเทรดที่เราสงสัยกันมานาน ปรับทัศนคติ และความเชื่อผิดๆ ที่ได้ยินกันมาจากในสังคมออนไลน์
20. การใช้ความผันผวนในการเทรดให้ประสบคาวมสำเร็จ รู้จักจุดกลับตัวที่สำคัญในตลาด ตีความสัญญาณภาวะกระทิงและหมี เรียนรู้การใช้เครื่องมือความผันผวน ระบุการเปลี่ยนแปลงความผันผวนของตลาด
21. เข้าใจในคำศัพท์เฉพาะทาง และวิธีการคำนวณค่า ที่มาที่ไปของกฎ หรือข้อบังคับบางอย่างเวลาเทรดที่เราสงสัยกันมานาน ปรับทัศนคติ และความเชื่อผิดๆ ที่ได้ยินกันมาจากในสังคมออนไลน์ เข้าใจถึงมูลค่าของ 1 pip เมื่อตลาดวิ่งขึ้นหรือลง
22. ดูรูปกราฟและรู้ว่าตอนนี้ Buy หรือ Sell เห็นความสำคัญของ Kumo วิเคราะห์สัญญาณ Buy และ Sell ที่อ่อนแรง วิเคราะห์ สัญญาณ Buy และ Sell ที่แข็งแกร่ง
23. ประยุกต์ใช้ Avramis River ในการหาเครื่องมือที่สุดในการเทรด วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของเครื่องมือ สามารถระบุแนวรับและแนวต้านได้อย่างง่ายดาย เข้าใจว่าเมื่อไหร่ตลาดเป็นเทรนด์ ชัดเจน และสามารถจับต้องได้
24. เข้าใจถึงตลาด CFDs ธรรมชาติของตลาด สินค้า เวลา และเงื่อนไขที่ต่างกันระหว่าง CFDs และ Forex วางแผนในการเทรดทั้งหมด เมื่อนักลงทุนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Forex และ CFDs ครบแล้ว
25. รู้จัก ‘drawdown’ และมุมด้านบวกของมันต่อความเสี่ยง เข้าใจข้อดีข้อเสียของ Leverage คำนวณ Position size ที่ถูกต้อง รู้จักความเสี่ยงขั้นต่ำต่อการเทรด

โดยสรุปสำหรับ หัวข้อการ สัมมนาออนไลน์ Forex  XM หวังว่าเพื่อนๆนักลงทุน ทุกคนคงจะได้ความรู้ในหัวข้อที่เพื่อนๆสนใจ ก็สามารถลงทะเบียนเรียนทางออนไลน์ได้ โดยที่เพื่อนๆไม่ต้องเสียเวลา ในการเดินทาง เพียงแค่เพื่อนๆ มีอินเตอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ที่บ้าน ที่รองรับด้วย  4G  ก็สามารถ เรียนอยู่ที่บ้านได้ เมื่อเพื่อนๆได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน ตลาด Forex ได้ไม่มากก็น้อย ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาอ่าน บทความ การสัมมนาออนไลน์ โบรกเกอร์ XM  แล้วพบกันใหม่ในบทความต่อไปคะ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.xm.com

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านต่อ

Privacy & Cookies Policy